ANBI

Koningsdag 2021

Created with Sketch.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De Oranjevereniging Harderwijk is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor uw bijdrage onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar kan zijn van de inkomstenbelasting.

Onderstaande gegevens zijn voor u van belang:
Te naam stelling: Oranjevereniging Harderwijk
Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/ fiscal nummer is: 00.46.00.344
Postadres: Stationslaan 18, 3842 LA Harderwijk
De Belastingdienst heeft Oranjevereniging Harderwijk aangewezen als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen.ls een instelling door de Belastingdienst aangewezen als ANBI, dan kan een donateur giften van de inkosten- of vennootschapsbelasting aftrekken, binnen de daarvoor geldende regels.
Doelstelling van Oranjevereniging Harderwijk: De bevolking, door middel van feestelijke activiteiten, de gelegenheid bieden om hun genegenheid aan het Oranjehuis te tonen.De feestelijkheden worden georganiseerd de avond vóór – en op Koningsdag.
Uitgangspunt van de feestelijkheden is dat het geheel een familiedag moet zijn. Dit houdt in dat er, afhankelijk van de beschikbare gelden, feestelijkheden georganiseerd worden voor alle bevolkingsgroepen.
Het programma kent daarbij een aantal basiseenheden: De aubade, de Vrijmarkt, Het Kinderpark, het Oranjeconcert, veel gezellige muziek.Gepoogd wordt om zoveel mogelijk alle pleinen van de binnenstad te gebruiken: Het Strandeiland, Molenplein, Markt, Hortuspark, Vischmarkt.
Bestuurssamenstelling: zie hiervoor het kopje: BESTUUR.Bestuursleden van Oranjevereniging Harderwijk worden niet beloond voor hun werkzaamheden.Het programma wordt in de plaatselijke kranten en op onze website gepubliceerd. Het nieuwe programma wordt half april gepubliceerd.


Financiële verantwoording boekjaar 2019 en 2020 vindt u onder het hoofdstuk ALV

Oranje Vereniging Harderwijk gebruikt alleen technische en functionele cookies. U stemt ermee in door de website verder te gebruiken. Privacy Verklaring